Wie Jezus Christus aanneemt als Verlosser en Heer, ontvangt een nieuw leven. De doop is een teken en belijdenis dat iemand zijn oude leven heeft afgelegd. Dat oude leven wordt als het ware begraven in het watergraf van de doop. De opstanding uit het water getuigt van het nieuwe leven. Wij dopen daarom ook alleen hen die hiervan zelf kunnen getuigen. Zij worden volledig ondergedompeld in een doopbassin.