Jezus is God de Zoon! Hij is als mens op aarde verschenen om voor een ieder het zondeprobleem op te lossen. Hij heeft aan het kruis al onze zonden weggenomen. Hij heeft voor ons de weg tot God de Vader weer vrijgemaakt en heeft ons verlost van de macht van de zonde.