We komen iedere zondag om 9.30 uur als gemeente bij elkaar in het Vechtdal College aan de Langewijk in Dedemsvaart.

Gasten zijn daarbij van harte welkom. Doel van de samenkomsten is opbouw en verdieping van ons geloof in Jezus Christus. Het luisteren naar een prediking, het samen zingen van lofliederen en bidden zijn daarbij de belangrijkste onderdelen. De kinderen blijven eerst een poosje in de dienst en hebben daarna hun eigen samenkomsten. Er is oppas voor de 0- tot 4-jarigen. De kinderen van vier tot twaalf jaar komen eveneens bijeen in verschillende groepen en hebben daar hun eigen programma. Na afloop van de samenkomst drinken we koffie met elkaar. Dan is er ook gelegenheid om met een van de oudsten na te praten. De ouders mogen hun kinderen om 11.30u weer ophalen uit de kinderdienst.