Verslag gemeenteavond

We hebben woensdag 20 november een gemeenteavond gehouden. Als u het verslag daarvan nog eens terug wilt lezen, kunt u dat per mail opvragen bij Rob Cramer. Hij zal u dit dan toezenden na vaststelling ervan door de stuurgroep.

 

Mannenavond

De broeders uit onze gemeente komen zondag 1 december wee bij elkaar om met elkaar te zingen en na te denken over Gods Woord. Erik Snoek zal deze avond voorbereiden. Inloop vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur. Er wordt ook weer geld ingezameld voor Compassion, als ondersteuning voor ongesponsorde kinderen.

 

Kerstactie

Op woensdagavond 11 december vindt de kerstactie plaats in Balkbrug. En op vrijdag en zaterdag 13 en 14 december in Dedemsvaart. Inmiddels heeft een aantal mensen zich aangemeld om te helpen uitdelen, maar de lijst is nog niet gevuld. Denk erover en bid ervoor of dit misschien iets voor jou is… De avond voor instructie en gebed is verzet naar maandagavond 9 december om 21 uur in de Lichtbron aan de Meppelerweg in Balkbrug. We hebben nog koek-/cakebakkers nodig zodat we ook daarvan rijk kunnen uitdelen aan bezoekers. De lijst ligt weer op de ‘kersttafel’ bij de uitgang, meld je aan!

 

Bidden tijdens kerstactie

Tijdens de kerstactie in Balkbrug is er een bidstond bij Erik en Willeke Snoek van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens de kerstactie in Dedemsvaart is er een bidstond bij Baukje van der Lei. Graag aanmelden op de inschrijflijst.

 

Flashmob tijdens kerstmarkt Balkbrug

Wie van zingen houdt, kan meedoen met een flashmob die georganiseerd wordt door het koor van de Lichtbron. De uitvoering ervan is op de kerstmarkt in Blakbrug, woensdag 11 december, rond 19.30 uur in de Boslaan. Er wordt een uur geoefend en afspraken gemaakt op maandagavond 9 december om 20 uur bij de Lichtbron aan de Meppelerweg in Balkbrug. Graag aanmelden bij Marlinde. (aanmelding is gewenst, want bij te weinig deelname gaat de flashmob niet door.)

 

Kerstnachtdiensten

De Samenwerkende Kerken van Dedemsvaart organiseren traditiegetrouw twee kerstnachtdiensten op Kerstavond dinsdag 24 december.

De eerste dienst begint om 20.00 uur in de Van Dedemkerk aan de Hoofdvaart 5, maar vooraf worden al bekende kerstliederen gezongen. Het thema: Hij was, Hij is en Hij komt… Aan deze dienst voor het hele gezin werkt het kinderkoor Toontje Hoger uit Dedemsvaart mee. Henk Wind heeft de algehele leiding en ds. J.van Dijk verzorgt de overdenking. Het orgel wordt bespeeld door Ab Kristiaans. Vanaf half acht wordt u bij de kerk sfeervol verwelkomd door de Midwinterhoornblazers uit Hardenberg.

De tweede dienst begint om 22.00 uur in De Antenne aan de Wilhelminastraat 3. Het thema is: Zonder Jezus is je kerst mis! Deze dienst is gericht op jongeren, maar ook zij die jong van geest zijn, zijn uiteraard van harte welkom! We willen samen kerstliederen zingen, luisteren naar bijzondere optredens en ds. Wouter Moolhuizen verzorgt de overdenking.

In de Samenwerkende Kerken van Dedemsvaart participeren onder meer de Chr. Geref .Kerk, de Protestantse Gemeente en de Evangelische Gemeente.

 

Kerstpakkettenactie 2013

In december maken de gezamenlijke diaconieën van de Rooms-katholieke Kerk (Caritas), de PKN Dedemsvaart en de Graankorrel weer kerstpakketten. Evenals vorig jaar doen wij daar vanuit onze eigen gemeente ook aan mee.

Deze pakketten zijn bestemd voor gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden die het financieel minder of zelfs moeilijk hebben. U kunt hierbij denken aan mensen met een uitkering, mensen die werkloos zijn (of zijn geworden), maar ook aan een gezin waarin sprake is van een scheiding of een alleenstaande met een parttime baan. Het is moeilijk een lijst te maken van alle mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. De mensen hoeven niet lid te zijn van een kerk.

Via maatschappelijke instanties komen we aan adressen. Maar misschien kent u ook iemand, waarvan u denkt dat er wel een extraatje naar toe gebracht kan worden. Mocht u een adres weten dan kunt u dit tot uiterlijk 14 december a.s. opgeven bij Rob Cramer, het liefst per e-mail. Bij opgave graag duidelijk de adresgegevens vermelden, bij voorkeur ook de postcode.

De inhoud van de pakketten bestaat vooral uit etenswaren die iemand die het niet breed heeft niet direct zelf zal aanschaffen. Ongeveer de helft daarvan wordt centraal gekocht. Voor de rest worden de pakketten aangevuld met goederen die vrijwillig daarvoor worden ingeleverd. Dat kan op zaterdagmorgen 21 december a.s. (van 10 tot 12 uur) in De Antenne (Wilhelminastraat 3).

Op zaterdag 21 december (van 9 tot 12 uur) worden in De Antenne de kerstpakketten klaar gemaakt. De pakketten worden dan dezelfde dag of de maandag daarop, voorzien van een kaartje, bezorgd. Iedere kerk/gemeente brengt de pakketten rond bij de adressen die zelf zijn aangebracht. Het zou fijn zijn, wanneer voor het klaar maken en rondbrengen 2 mensen zich beschikbaar stellen. Graag even opgeven bij Rob.

U kunt ook een gift overmaken op bankrekening 1189.57.554 t.n.v. Evang. Gem. de Graankorrel. Graag wel duidelijk vermelden Kerstpakketactie 2013.

Rob Cramer

 

JARIGEN

• 2 dec : Miguel Ciociola

• 6 dec : Thea Vogelzang

• 7 dec : Magda Ciociola

• 7 dec : Hanneke Neeleman

• 7 dec : Bernd van Olst

• 7 dec : Prissilja Reesink

• 12 dec : Erik Snoek

• 12 dec : Cor van Vugt

• 13 dec : Raimo Hommes

• 13 dec : Joost Hoogvliet

• 14 dec : Sifra van der Meulen

• 15 dec : Gerrit Starke

 

AGENDA:

zondag 1 dec               19.45 u Mannenavond

zondag 8 dec                 9.30 u Samenkomst,spreker: Wilbert

maandag 9 dec            19.30 u Israelbidstond bij fam van Olst

woensdag 11 dec        20.00 u Groeigroepen

vrijdag 13 dec              19.30 u Tieners 12-14

zondag 15 dec               9.30 u Samenkomst, spreker: Hans Berkenbos

zondag 15 dec             19.30 u Tieners 15-16, tieners 17-20