We zijn blij dat we regelmatig nieuwe leden mogen begroeten in de gemeente. Mensen die lid willen worden, kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij een van de oudsten. Zij zullen dan een afspraak maken voor een gesprek. Daarbij wordt onder meer gesproken over instemming met de gemeentevisie en over het fungeren als lid van het lichaam. Na dit gesprek worden mensen voorgesteld in de samenkomsten en worden zij door de gemeenteleiding ingedeeld in een groeigroep. Van nieuwe leden wordt tevens verwacht dat zij de fundamentencursus gaan volgen.