Vorig jaar zijn we Graankorrel aan de slag gegaan met het jaarthema ‘Discipelschap; geloof dat werkt’. Dat is in de loop van het jaar op diverse plaatsen en momenten terug gekomen. Toch denken we als oudsten dat we nog niet klaar zijn met dat thema. We verlangen er naar dat geloof meer en meer zijn uitwerking gaat hebben in ons leven en door ons heen, naar andere mensen toe. Het gaat er niet alleen om wat we geloven met ons hart, maar ook dat we DOEN wat Jezus zegt. Geloof mag dus werken en mag verlossing, bevrijding, heiliging, vreugde en vrede en genezing uitwerken. In eerste instantie in onze eigen harten en levens. Maar vervolgens zet dat geloof ons ook aan het werk om het goede nieuws verder te vertellen dat Jezus Christus ook anderen wil redden, verlossen, bevrijden en genezen.

Dit thema zal in de loop van het seizoen op diverse momenten terugkeren. Dat kan zijn in de prediking maar ook in andere bijeenkomsten en onderwijs. Als oudsten hopen we met dit thema gericht te kunnen bouwen aan de gemeente en aan de opdracht die de Here Jezus ons gegeven heeft. Tot zegen voor ons als gemeente, en voor de mensen om ons heen!