Vrouwen

Nieuw dit seizoen: een groeigroep alleen voor vrouwen. Vrouwen zijn relatiegericht en hebben elkaar altijd veel te vertellen. Ze hebben elkaar nodig, zoals Elisabeth en Maria elkaar nodig hadden. Om elkaar te bemoedigen, aan te moedigen en op te bouwen in het geloof. Vrouwen uit de bijbel kunnen daarin veel voor ons betekenen.

Groeigroepleidster: Anja Hamberg

Gemeente zijn

We maken allemaal deel uit van de gemeente van Jezus Christus, in dit geval van De Graankorrel. Maar hoe zit dat nu met de gemeente? Wat is de kern van gemeente zijn? Waar gaat het om? Wat zegt Gods woord over de kerk? Gods woord laat Zijn kerk zien in verschillende beelden, zoals een leger, een huisgezin en een lichaam. Wat betekent dit voor ons vandaag? En wat is mijn plaats daarin? In deze groeigroep willen we daar met elkaar over leren vanuit Gods woord en daarmee aan de slag gaan.

Groeigroepleiders: Erwin Hamberg & Bas Hogendorf

 

 

Bijbelstudie

In deze groep ligt de Bijbel open in verschillende vertalingen. Ieder heeft een eigen achtergrond, overtuigingen en ervaring met geloven. Het gaat in deze groep niet om het kunnen winnen van de Bijbelquiz, wel om antwoorden op lastige vragen te vinden. En dus zijn onderwerpen welkom om samen in te duiken. Verdiepend en relevant voor je eigen (geloofs)leven, of het nu profetenboeken, hemel en hel, dodenrijk en paradijs, wel of geen donor zijn of brieven van Paulus aan de Galaten of Efeziërs betreft. Zomaar wat voorbeelden uit het afgelopen seizoen. Door te oefenen leer je Gods woord beter kennen. We helpen elkaar en Gods Geest opent ogen. En zeker, we praten, zingen, delen en bidden….en eten regelmatig taart.

Groeigroepleider: Henk-Jan van der Klis

 

Lofprijs en aanbidding

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien (Psalm 50:23).

Samen God prijzen en aanbidden, samen luisteren naar wat Hij wil zeggen. Hij spreekt, juist als wij Hem aanbidden. Zou je ook meer tijd door willen brengen met het prijzen en aanbidden van de Heer, samen gaat dat vaak beter als alleen, vaak komt het er in je eentje ook gewoon niet van. Overweeg eens om je aan te melden bij de groeigroep lofprijs en aanbidding; een groeigroep waar we elkaar willen aanmoedigen en samen de avond gebruiken om God te ontmoeten in aanbidding.

Groeigroepleiders: Ard & Caroline Vergunst, Kees & Loes van Bakel

Huwelijk

Wat opvalt is dat als God een relatie wil aangaan met mensen of een volk hij dit doet door middel van een verbond. Het huwelijk is een verbond tussen man en vrouw maar ook tussen God en man en vrouw. Toewijding is de sleutel, jezelf verliezen in die ander, de ander tot bloei laten komen, die ander laten schitteren. Dat is het doel en daar gaan we tijdens het nieuwe seizoen aan werken.

We gaan het o.a. hebben over de rol en verschillen van man en vrouw, de eigen liefdestalen, verschillen in communicatie en over seksualiteit. Kortom genoeg om te delen in een vertrouwde omgeving; je mag jezelf open stellen voor zover het voor jou vertrouwd is.

Groeigroepleiders Huwelijk: Henk & Dinanda Hemme

Aanstekelijk christen zijn

In deze groeigroep gaan we op zoek naar jouw eigen stijl om een aanstekelijk christen te zijn. Waarom zou je een aanstekelijk christen willen zijn? We staan stil bij de belevingswereld en behoeften van de hedendaagse mens. Wat is jouw verhaal / Zijn verhaal. Wat zijn jouw barrières en hoe kom je over deze drempel. De nadruk ligt op het doorgeven van het evangelie bij mensen die we kennen, zoals familieleden, vrienden, buren, collega’s op je werk, etc. Hoe mooi is het als je merkt dat de Heilige Geest door jouw heen werkt, terwijl je relaties opbouwt, en je iets van Jezus mag laten zien aan de mensen om je heen.

Groeigroepleiders: Dinant & Angrid Hommes, Arie & Desiree Timmerman

Algemeen

In deze interactieve groep staat de ontmoeting en samen in diversiteit willen groeien naar God centraal. Met gebed, een open Bijbel, verhalen uit je eigen leven en een praktische insteek is elke avond veelzijdig en verrassend. Er is ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen en uit te werken. In onderling overleg rouleert de voorbereiding, zodat de groeigroepleider er niet alleen voor staat. We kunnen van elkaar leren, op elkaar steunen en naar elkaar luisteren. Het is een gemeente in het klein, een plek om je thuis te voelen, opgebouwd te worden en anderen mee naartoe te nemen

Groeigroepleider: Henk & Carla Wind