Als Graankorrel werken we al een aantal jaren met een jaarthema. We zijn begonnen met ‘Discipelschap; geloof dat werkt’. Dit thema is opgevolgd door ‘Jezus kennen en de kracht van Zijn opstanding’. Voor 2017/2018 hebben we gekozen voor ‘Leven tot Zijn eer!’

Dit thema zal in de loop van het seizoen op diverse momenten terugkeren. Dat kan zijn in de prediking maar ook in andere bijeenkomsten en onderwijs. Als oudsten hopen we met dit thema gericht te kunnen bouwen aan de gemeente en aan de opdracht die de Here Jezus ons gegeven heeft. Tot zegen voor ons als gemeente, en voor de mensen om ons heen!