Groeigroepen

110 van 24 items

De gemeente is onderverdeeld in huiskringen of groeigroepen, van gemiddeld tien tot vijftien personen. Een ieder die zich bij de gemeente aansluit, wordt ingedeeld bij zo’n huiskring. De huiskringen komen twee keer in de maand op woensdagavond bij elkaar in een huiskamer van een van de kringleden. Doel van de huiskringen is om van elkaar te leren en zo elkaars geloofsleven op te bouwen. Ook de zorg voor elkaar als gemeenteleden verloopt in eerste instantie via de groeigroep.

Groeigroepen 2017-18

door Henk-Jan van der Klis

Vrouwen Nieuw dit seizoen: een groeigroep alleen voor vrouwen. Vrouwen zijn relatiegericht en hebben elkaar altijd veel te vertellen. Ze hebben elkaar nodig, zoals Elisabeth en Maria elkaar nodig hadden. Om elkaar te bemoedigen, aan te moedigen en op te bouwen in het geloof. Vrouwen uit de bijbel kunnen daarin veel voor ons betekenen. Groeigroepleidster: […]

Groeigroepen 2.0

door Henk-Jan van der Klis

Een van de dingen die we op de gemeenteavond met elkaar hebben besproken is het uitbreiden van het aanbod van groeigroepen. We willen komend seizoen de mogelijkheid bieden om in te tekenen voor of een reguliere groeigroep of een groeigroep 2.0. In deze nieuwe groepen willen we onder meer training pastoraat aanbieden, nadenken over zending […]