Samenbinder

110 van 115 items

Samenbinder is het kerkblad / de nieuwsbrief van de gemeente. Het komt eens per week / twee weken uit.

Samenbinder 26 november 2017

door Henk-Jan van der Klis

Gemeenteavond We hebben afgelopen woensdag op de gemeenteavond diverse gemeentezaken met elkaar besproken. Dank voor uw aller inbreng en betrokkenheid daarin. Een verslag van deze avond zal zo spoedig mogelijk volgen. Over het punt invulling vrijstelling hebben we uitgebreid met elkaar gesproken. Over het vervolg daarvan zullen we de gemeenteleden op korte termijn per mail […]

Samenbinder 29-10-2017

door Henk-Jan van der Klis

Thema-avond Voor woensdag 8 november staat er een ‘verdiepingsavond’ op de jaarplanning. We willen met elkaar nadenken over het thema ‘gezamenlijk gebed’. We weten dat gebed belangrijk is, maar van bidstonden worden we in de praktijk meestal niet enthousiast. Toch kan samen bidden een krachtig wapen zijn, met een grote uitwerking. Hoe doe je dat? […]

Samenbinder 15 oktober 2017

door Henk-Jan van der Klis

Thema-avond Voor woensdag 8 november staat er een ‘verdiepingsavond’ op de jaarplanning. We willen u allen alvast uitnodigen voor deze avond. We willen met elkaar nadenken over het thema ‘gezamenlijk gebed’. Hoe doe je dat? Hoe kan gezamenlijk gebed krachtig en inspirerend zijn? Nadere informatie volgt nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda. […]